Mökkitalkkaripalvelut

Mökkitalkkari tekee mökkeilystä mukavaa

Kesä­mö­killä on mukavaa, kun voi työnteon sijaan kes­kittyä ren­tou­tu­miseen. Mök­ki­talkkari Jär­vinen pal­velee vapaa-ajan kiin­teis­töjen kun­nos­sapito- ja huol­to­teh­tä­vissä Liek­sassa ja lähi­kun­nissa. Jätä huo­letta pihatyöt, ruo­hon­leikkuu, katon ja rännien puh­dis­tukset ja muut huol­to­teh­tävät luo­tet­tavan mök­ki­talk­karin hoi­det­ta­vaksi! Mök­ki­talk­karin kanssa on helppo asioida: tar­kis­tus­käynnit, pihatyöt ja kiin­teis­tön­hoito sujuvat sekä omilla koneilla että asiakkaan välineillä. 

Palvelemme kertaluontoisesti tai jatkuvalla sopimuksella.

Vapaa-ajan asuntojen huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvia palveluita:

  • ruo­hon­leikkuu
  • polt­to­puiden teko
  • tar­kis­tus­käynnit ja val­vonta
    vuo­kra­lais­palvelu (avain­palvelu, siivous, lii­na­vaat­teiden vaihto ym.)
  • pihatyöt
  • remontit ja korjauspalvelut
  • kat­tojen ja rännien puhdistus

Muistithan, että mökkitalkkarin palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia?

Koti­ta­lous­vä­hennys on suu­ruu­deltaan 2400 € vuo­dessa hen­kilöä kohti. Vähen­nykseen liittyy 100 €:n oma­vas­tuu­osuus. Kahden hengen talou­dessa voi siis yhteensä saada 4800 € koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Vähennys on 50 % koti­pal­ve­lu­työstä, ei kui­tenkaan tar­vik­keista tai matkasta.

Mak­si­mi­vä­hen­nyksen eli 2400 euron vähen­nyksen saat, jos yri­tyk­seltä osta­missasi pal­ve­luissa työn osuus on yhteensä noin 5000 euroa [(5000 x 50 %) -100) = 2400 €. Lähde: www​.vero​.fi

Ota yhteyttä ja sovitaan juuri sinun tarpeisiisi soveltuva mökkitalkkaripaketti!

Soita 000 000 0000