Vahinkopäivystys palvelee 24/7

Vahinkopäivystys Lieksassa ja lähikunnissa

Vahin­ko­päi­vys­tyk­semme pal­velee viikon jokaisena päivänä ympäri vuo­ro­kauden mm. seu­raavien tilan­teiden ja vahin­kojen sattuessa:

  • Palo­va­hin­kojen jälkisiivous
  • Vesi­va­hin­kojen kuivaus ja jälkityöt
  • Vie­mä­ri­va­hin­kojen jäl­ki­sii­voukset ja desinfioinnit
  • Kal­ma­huo­neis­tojen hajun­poistot kemiallisesti/​koneellisesti

Vahinkopäivystys palvelee myös ilkivallan jälkisiivouksessa

  • Töher­rysten puhdistus
  • Graf­fitin poisto
  • Uusien pin­tojen suo­ja­kä­sit­telyt töher­ryksiä ja ulkoista likaa vastaan
  • Mur­to­koh­teiden jälkisiivous
  • Rikos­paik­kojen jälkipuhdistus

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Soita 000 000 0000